Rekenplein

Zoals velen van u weten, zijn rekenen en wiskunde de ultieme vakken die men moet kunnen beheersen. In het dagelijks leven blijft u rekenkundige en wiskundige problemen tegenkomen. Wiskunde is een vak die je kunt beschouwen als de basis van alle vakken en de wetenschap. Hierom is het belangrijk om rekenen en wiskunde te beheersen. Daarvoor zijn er dan ook goede trainingen en cursussen nodig.

Onderwijsmarkt Nederland is om deze redenen begonnen met het project “Rekenplein”.

Rekenplein is een onderdeel van Onderwijsmarkt Nederland voor leerlingen en studenten die hun kennis in rekenen en wiskunde willen versterken en beter willen leren toepassen. Rekenplein is ook voor werkgevers die hun medewerkers rekenondersteuning willen geven voor een betere functionering in het uitvoeren van projecten in het bedrijfsproces.

Al onze trainingen worden verzorgd door wiskundigen en leraren met jarenlange ervaring in lesgeven en werken in hun vakgebied.

Daarnaast organiseert Rekenplein ook themagerichte workshops. Tijdens deze workshops worden alle facetten van een discipline bijgespijkerd in een vakgebied van de volgende vakken:

- Wiskunde A t/m D
- Natuurkunde
- Scheikunde
- Economie

Onze cursussen en trainingen bestaan uit de volgende aspecten:

- Na een theoretische inleiding leert men door praktische opdrachten alles toe te passen. Wij maken dus gebruik van een gestructureerde aanpak.
- De opdrachten zijn grotendeels praktijkgericht en worden in kleine en overzichtelijke groepjes uitgevoerd.

Rekenplein biedt voor elke vak het volgende aan:

- Een persoonlijk plan van aanpak opgesteld door een vakdocent van Onderwijsmarkt Nederland.
- Een plan die is afgestemd op de persoonlijke mogelijkheden, niveau en de kennis waar de cursist al over beschikt.
- Mogelijkheden voor zelfstudie.
- Juiste voorbereiding op de staatsexamens.

TOP